Ongeldig

Deze coupon is beƫindigd.

Social login

Algemene Voorwaarden


UITGEVER

De cadeaubon is een uitgifte van vzw Handelshart Herentals, BE 0741.624.386, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. En is geldig bij de deelnemende handelaars met een vestiging in de Stad Herentals en diens deelgemeenten Noorderwijk en Morkhoven.

HANDELAARS

Enkel deelnemende handelaars mogen de cadeaubon ontvangen. Door de ontwaarding met hun persoonlijke code zullen zij de tegenwaarde op hun rekening ontvangen. Inschrijven als handelaar kan via het daarvoor voorziene online formulier op handelshart.be. Wijzigingen van rekeningnummer en/of verantwoordelijke kan enkel na schriftelijke vraag. De deelnemende handelaars staan vermeld op de website.

ONTWAARDING

De deelnemende handelaar kan de ontwaarding van de cadeaubon via smartphone, of tablet uitvoeren door de QR code te scannen en online de code in te vullen. De handelaar gebruikt hiervoor haar unieke code. Desgewenst kan de ontwaarding ook gebeuren op de smartphone van de klant. De deelnemende handelaar voorziet zelf in de beschikbaarheid van een smartphone of tablet aan de kassa. De handelaar zorgt ervoor dat in zijn verkooppunt tijdens de openingsuren elke geldige cadeaubon kan worden aanvaard, en onmiddellijk worden ontwaard. De handelaar controleert door de ontwaarding via de QR code of de cadeaubon nog geldig is en aanvaardt enkel de nog niet ontwaarde cadeaubon. Door de ontwaarding bij betaling toe te passen ontvangt de handelaar het volledige bedrag. De handelaar verbindt er zich toe om de cadeaubon te aanvaarden wanneer de klant minstens de helft van de waarde van de cadeaubon uitgeeft. De klant ontvangt dan het verschil in de vorm van een eigen waardebon van de handelszaak, of indien niet beschikbaar in cash.

DE CADEAUBON

De cadeaubon van Handelshart Herentals bestaat in gedrukte vorm, kan verstuurd worden via e-mail en getoond worden in een digitale vorm. De unieke code is verwerkt in een QR code en kan slechts één maal ontwaard worden. Vanaf dan verliest de cadeaubon of eventuele kopieën ervan haar volledige waarde. De cadeaubon kan aangekocht worden in de erkende verkooppunten zoals vermeld op de website van handelshart.be of via de website zelf. De cadeaubon is beschikbaar in de bedragen van 5, 10, 20, 50 en 100 euro. Bij de aankoop van de cadeaubon wordt de QR code geactiveerd en blijft zij 365 dagen geldig. Deze kan niet worden verlengd. Vzw Handelshart Herentals is niet verantwoordelijk voor een foutief ingevuld e-mailadres. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien eens de betaling is voltooid. Factuur na aankoop is mogelijk.

CONTROLE GELDIGHEID

De handelaar dient de cadeaubon onmiddellijk te ontwaarden via smartphone of tablet. Een cadeaubon die bij verificatie ongeldig blijkt mag niet aanvaard worden als betaalmiddel en geeft géén recht op terugbetaling. De handelaar draagt het risico voor aanvaarding van een ongeldige cadeaubon. De handelaar kan de geldigheid controleren door de QR code te scannen op een smartphone of tablet met internetverbinding. De handelaar mag zich niet beroepen op de vervaldatum die vermeld is op de cadeaucheque noch na ontvangst zelf gebruiken in een andere handelszaak.

UITBETALING

De handelaar krijgt de waarde van de ontwaarde cadeaubon met haar unieke code zo snel mogelijk uitbetaald en uiterlijk binnen de maand na ontwaarding. De uitbetaling geschiedt steeds via betaling op de opgegeven rekening bij inschrijving. Handelshart Herentals behoudt zich het recht voor om betalingen tegen te houden, mocht er sprake zijn van ongeldige beschouwde transacties, niet gevalideerde transacties of frauduleuze transacties.

KOSTPRIJS

Deelnemen als Herentals handelaar is gratis. De handelaar voorziet wel in een smartphone of tablet met internetverbinding om de ontwaarding te verzorgen. Handelshart Herentals kan een vergoeding of transactiekost aanrekenen voor de ontwaarding of terugbetaling. Deze transactiekosten kunnen aangepast worden, en worden vermeld op de website van handelshart.be

FRAUDE

De handelaar zal alle voorzorgen nemen om fraude te voorkomen, met name door de ontwaarding onmiddellijk uit te voeren en zal onmiddellijk stoppen van zodra fraude ontdekt wordt. De handelaar verbindt er zich toe om bij vermoeden van fraude Handelshart Herentals te verwittigen en mee te helpen met de opheldering van de oorzaak. Verwittigen via info@handelshart.be of aan de dienst economie van Stad Herentals 014 28 50 50.

PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

De door de handelaar verschafte gegevens en ontwaarding worden bijgehouden in een databank. Handelshart Herentals, de Stad Herentals en haar technische partners zullen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van hun relaties met de handelaar, voor statistische doelen en in het kader van commerciële acties omtrent de promotie van Handelshart Herentals. Ook de gegevens van de aankoper van de cadeaubon, die bij aankoop een geldig e-mailadress en/of gsm nummer verstrekt zullen in dit kader worden gebruikt. De gebruiker kan zich ten alle tijden uitschrijven voor de commerciële communicatie. Enkel de transactionele e-mails in het kader van de aankoop of verkoop zijn niet uitschuifbaar. Verkeerde gegevens zullen op eenvoudig verzoek worden aangepast. Verder valt deze overeenkomst onder de privacyovereenkomst zoals beschikbaar op de website van handelshart.be. Door ontvangst of deelname aan de cadeaubon gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van vzw Handelshart Herentals, diens cookiebeleid en de Opt-in clausule. De handelaar verbindt er zich toe naleving te doen van de bepalingen van de nieuwe Europese privacywet van 25/05/2018 (AVG) die de Belgische privacywet vervangt.

TECHNISCHE PROBLEMEN

Indien de handelaar een gebrek of defect merkt bij het ontwaarden van de cadeaubon zal hij dit zo snel mogelijk melden aan Phobos & Actor, info@phobosenactor.be of 014/23 28 47. Handelshart Herentals, de Stad Herentals noch Phobos & Actor of diens technische partners kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het (tijdelijk)wegvallen van de dienstverlening of beschikbaarheid van de applicatie. Ze behouden bovendien het recht om de handelingen te schorsen, zonder opzeg noch vergoeding om de veiligheid van het systeem te waarborgen.

BEËINDIGING EN UITSLUITING

Een handelaar kan zich op elk ogenblik uitschrijven mits een schriftelijke vraag aan Handelshart Herentals met een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen. Handelshart Herentals kan een handelaar zonder opzeg en zonder schadevergoeding uitsluiten of schorsen als deelnemend handelaar bij grove overtredingen, bedrog en fraude, herhaalde nalatigheden of overtredingen. Evenals bij faillissement, overlijden of bescherming tegen schuldeisers. Handelshart Herentals kan ten allen tijde beslissen om de cadeaubon te beëindigen. De nog in omloop zijnde cadeaucheques zullen in dat geval geval nog behandeld worden of inruilbaar zijn conform de geldende afspraken.

BEVOEGDE RECHTBANK

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd.

Ga terug

Inloggen met e-mailGa terug

Wachtwoord opnieuw instellenGa terug

Registreer met e-mailGa terug
Koop een cadeaubon
voor jezelf of als geschenk
vzw Handelshart Herentals